درباره دیپلمات گمرک

شرکت چاره گستران تجارت برتر جنوب(دیپلمات گمرک)، فعال حوزه صادرات هوشمند، واردات کالای استراتژیک با محوریت منفعت گرایانه برای کشور، ترانزیت به کشورهای همسایه با مدل  تأمین کالا برای تاجران کشورهای ثالث، ترخیص حرفه ای کالا و کشتیرانی برای جهش “اقتصاد دریا” است. چاره گستران تجارت برتر ترکیب نگرش های سنتی و مدرن به حوزه تجارت به علت پیشینه مدیران آن در حوزه فعالیت های شناورهای دریایی است. چاره گستران به قدمت یک قرن تجارت یک نسل پربرکت از شخصیت اقتصادی ناخدای باخدای جنوبی است. ما سالهای بسیاری در حوزه تجارت و حال در قالب شرکت چاره گستران تجارت برتر جنوب سالهای پررونق،حیاتی و نظام‌مند به بازارهای مالی بین المللی حضور مستقیم و غیرمستقیم داشته ایم.

بازرگانی ، واردات و صادرات

شرکت چاره گستران تجارت برتر جنوب در انجام کلیه امور مربوط به بازرگانی به عنوان یک مشاور می تواند به شما خدمات دهد

ترخیص کالا از گمرک

خدمات ترخیص کالا در گمرکات و بنادر کشور کمترین زمان با دیپلمات گمرک

ترابری دریایی

ارسال کالا توسط دیپلمات گمرک با لندینگ کرافت و لنج باری: به روش ترانشیپ ، به روش چارترینگ، به روش گروپاژ و پروژه‌ای، به روش کالاهای فله و به روش کانتینر یخچالی

اخبار و مقالات